วิธีการสั่งออเดอร์

เพื่อความรวดเร็วในการคอนเฟิร์มและจัดส่ง จะจดใส่กระดาษ ส่งทางLine หรือ
เลือกจำนวนตัวเลขที่ต้องการสั่งซื้อ ที่อยุ่ด้านขวาของแต่ละรายการ จากนั้นกดปุ่ม “ดูรายการสินค้าที่สั่งซื้อ”
ที่อยู่ด้านบนสุด หรือด้านล่างสุดของเว็บไซต์ เพื่อดูสรุปคำสั่งซื้อ


Gray

Lovelylens Gray

Pitchylens Gray

lovelysoft gray

Mayalens gray

Roze gray

Kissy Gray

Mayalens ค่าน้ำ60% (Premium) Gray


Brown

Lovelylens Brown

Pitchylens Brown

lovelysoft brown

Mayalens brown

Roze brown

Kissy Brown

Mayalens ค่าน้ำ60% (Premium) Brown


Black

Lovelylens Black

Pitchylens Black

lovelysoft black

Mayalens Black

Roze Black

Kissy Black

Mayalens ค่าน้ำ60% (Premium) Black


Choco

Lovelylens choco

Pitchylens Choco

Dreamcolor1 choco

lovelysoft choco

Mayalens choco

Roze Choco

Kissy Choco


Blue

Lovelylens Blue

Pitchylens Blue

Mayalens Blue

Roze Blue

Kissy Blue


Green

pitchylens green

lovelyplus green

Roze green

Mayalens Green

Kissylens Green


Violet

Roze Violet

LovelyPlus Violet

Mayalens Violet

Kissylens Violet


cosplay

cosplay

  • จำนวน :
  • จำนวน :
  • จำนวน :
  • จำนวน :
  • จำนวน :

pink

lovelysoft pink


เลนส์ใส

เลนส์ใส


บลิตเตอร์

Dreamcolor1 บลิตเตอร์


Hazel

Roze Hazel

Lovelysoft Hazel

ดูรายการสินค้าที่สั่งซื้อ